Кметът на Банско забрани пазари и изложби на животни

Заповедта е заради заразния нодуларен дерматит

С цел предотвратяване на проникването и разпространението на заразния нодуларен дерматит по едрите преживни животни, кметът на Банско Георги Икономов издаде заповед, с която забрани провеждането на пазари и изложби на животни на територията на общината.

Забранява се и придвижването на селскостопански животни без индивидуални ушни марки, както и без медицинско ветеринарно свидетелство за транспортиране, а едрите преживни животни и без паспорт.

Също така се забранява пашуването на територията на община Банско на селскостопански животни от други общини. В заповедта Икономов нарежда на кметовете и кметските наместници на населените места, съвместно с ветеринарния лекар на общината, да проведат разяснителна кампания на хората, отглеждащи едри преживни животни. По време на кампанията ще бъдат разяснявани какви са симптомите на болестта нодуларен дерматит, спазване на мерките за биосигурност в животновъдните обекти, както и начините за извършване на дезинфекция и дезинсекция.

Необходимо е и да се извършва редовна дезинфекция на помещенията, дворовете и инвентарите на животновъдните обекти. Освен това трябва да се следи и състоянието на животните, а при съмнение за заболяване и/или смъртност, незабавно да се уведоми ветеринаря или кмета. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на зам.-кмета Александър Мацурев.