Липсват кадри за шивашкия бранш

От бранша искт да се върнат професионалните училища и техникумите

Предприятията за производство на облекла и текстил все по-трудно намират работна ръка. Шивашкият бранш има бъдеще, защото изделията се изнасят успешно на пазарите в държави като Франция, Германия, Англия и други европейски страни. Въпреки това липсват обучени специалисти.

Володя Стоянов има предприятие за облекло и текстил в Сандански и един цех в Белица. Дава работа на близо 200 души. Казва, че все по-трудно намира млади хора под 35 години, независимо от възнаграждението, които да желаят да работят като шивачи, кроячи или пък техници за шивашките цехове.

Володя Стоянов – собственик на шивашко предприятие: "За съжаление отношението към труда на младите хора не само към шивачеството, към строителните дейности и към електротехниката, и към другите видове дейности, е негативно, за съжаление, а заплатите смея да твърдя, че не са малки.

Средната заплата в това предприятие е 650 лева на месец. Собственикът е усвоил европейски средства за енегрийна ефективност на шивашкото предприятие и за квалификация на служителите. Недоумява защо 3 хиляди безработни, които се водят към Бюрото по труда в Сандански, предпочитат да взимат по 350 лева, вместо да се трудят.

Володя Стоянов: "Наемаме млади работници с цел обучение, плащаме възнаграждения докато ги учим в рамките на 6 месеца, даваме възможност да се развиват. Опитваме се фирмите да ги стимулират с ваучери за храна, с различни други условия в нашето производство само и само с цел да бъдат привлечени."

Специализирани училища, които да обучават кадри за шивашкия сектор няма. От бранша са категорични, че за да има оператори за шевни машини, конструктори, моделиери, е необходимо да се върнат професионалните училища и техникумите, от които преди години са излизали доста добри средни специалисти, информира БНТ.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен