Средновековната черква "Свети Спас" заплашена от унищожение

Ценната старина се намира край село Червен брег

Една изключително ценна старина e заплашена от унищожение – средновековната чeрква "Св. Спас" край село Червен брег. Старинният храм е бил изграден през средновековието върху основите на по - ранен християнски храм, вероятно ранновизантийски от IV - VI в. От направено археологическо теренно проучване през есента на 2012 г. се установява, че първата черква е била част от цял манастирски комплекс. В близост до него е имало селище, съществувало от късната античност до късното средновековие или в продължение на близо 15 века. Навсякъде из околността се среща изобилие от културни останки. Цялата вътрешност на църквата някога е била покрита с прекрасни стенописи. Според изтъкнатата наша изкуствоведка Лиляна Мавродинова, лично посетила мястото, те са от периода XII - XIV в. Изхождайки от някои особености в иконографската схема на стенописната украса, специалистката определя църквата като "царска". Освен това, по стил на изписване, който е на голяма висота, съперничещ си с този в Боянската църква, стенописите нямат аналог на друго място в България. За жалост, днес от тези забележителни произведения на българското средновековно изкуство е останало съвсем малко. Дълго прониквалата влага е унищожила голяма част от тях. Лошото е, че продължават да се увреждат и намаляват с всеки изминал ден. Но въпреки това не всичко от тях е загубено.

Фондация "Свята България", водена от най - искрени благородни чувства, е подела кампания за спасяването на ценната старина. На този етап фондацията финансира аварийно - спасителната консервация (укрепване) на уникалните фрески, без което при тазгодишните обилни дъждове оцеляването им щеше да бъде сериозно застрашено. Тя е вече завършена и сега е необходимо да се встъпи към цялостно възстановяване на черквата по вече съществуващ проект, изготвен и безвъзмездно дарен от арх. Юлий Фърков, който е един от водещите специалисти в тази област. Проектът е съгласуван със собственика на църковната сграда – Софийска митрополия и с институциите, осъществяващи контрол на този вид дейности – Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Министерство на културата. Първият етап от реставрацията на храма стана благодарение на събрани средства от дарения. На дневен ред е завършване на започнатото. Възстановяването включва археологическо проучване на терена около църквата (вече е извършено частично такова, със средства отпуснати от МК), архитектурна реставрация (на фасада, на покрива, изграждане на основи и др.), художествена реставрация на вътрешността (на стенописите и мазилката), изграждане на дренажна система и декоративно оформление около обекта. Необходимо е и да се прокара път от селото до черквата, дължината на който е по - малка от 1 км. За осъществяването на проекта са необходими още средства, по - голяма част от които фондацията няма финансова възможност да осигури, информира zadupnitsa.com.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"