Най-добрата областна администрация за 2015 година е Кюстендил

Връчиха им реплика на сабята на Васил Левски, гравирана с инициалите на ОА - Кюстендил, плакет и грамота

Областна администрация – Кюстендил бе отличена като „Най-добра областна администрация на Република България за 2015 година“. Реплика на сабята на Васил Левски, гравирана с инициалите на Областна администрация – Кюстендил, плакет и грамота получи областният управител Виктор Янев на тържествена церемония, която се състоя в Централ парк хотел София. Наградата му бе връчена лично от ректора на Стопанска академия доц. Иван Марчевски. На събитието присъстваха и зам.областният управител на област Кюстендил Радослава Чеканска, както и главният секретар Гергана Михайлова.

Националният конкурс се организира от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов със съдействието на Министерския съвет и с Института по публична администрация. В конкурса участие взеха 21 областни администрации, които бяха оценявани спрямо разработена методика за оценяване на организациите от публичния сектор с 42 критерия в областите стратегическо и оперативно планиране, финансово управление и контрол, управление на риска и мониторинг, управление на информацията, публичност и откритост, управление на човешките ресурси, управление на собствеността, контрол върху индивидуални и нормативни актове, всеки от които с три нива, степенувани по Ликертова скала. Информациятаа за отличното представяне на Областна администрация - Кюстендил по всички функционални направления бе попълнена от студенти на Стопанската академия след личното им посещение на място.

„Приемам тази награда с чувство за отговорност и благодарност към усилията на организаторите и студентите. Получаваме я не само заради мен като областен управител, но и благодарение на професионализма на всички мои колеги в Областна администрация – Кюстендил, за което сърдечно им благодаря. Надявам се, че занапред ще успеем да я защитим“, каза областният управител Виктор Янев на церемонията. Своите експертни становища за класирането дадоха журито в състав проф. д-р Борислав Борисов, Павел Иванов – директор на ИПА, проф. Маргарита Богданова – р-л катедра „Стратегическо планиране“ в Стопанската академия, д-р Снежана Димитрова – член на УС на Професионалното обединение на държавните администрации и доц. д-р Валентин Василев – катедра „Публично правни науки в ЮЗУ. Освен наградата, която получи Областна администрация – Кюстендил за цялостна дейност и напредък, бяха отличени в други тематични направления и областните администрации на областите Благоевград, Търговище, Разград, Русе, Пловдив и Силистра.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"