Увеличават се младите червенокръстци в Разлог

Клуб "Български младежки червен кръст и приятели“ учреди Професионалната гимназия по транспорт

Професионалната гимназия по транспорт в Разлог, съвместно с Български червен кръст-Благоевград, сформираха клуб „Български червен кръст и приятели“ с ръководител старши учител Мария Милина.

Клубът работи активно и организира редица прояви и събития, реализира интересни иницативи в рамките на съвсем кратък период. Негови членове са ученици от осми, десети и единадесети класове на гимназията. Превенцията на физическото и психическото здраве сред младежите е главна цел за доброволците, които заинтригуваха своите съученици с различни ролеви игри. Те привлякоха вниманието и с оригинални табла, показващи ползата от водене на здравословен начин на живот и нормалното човешко общуване.

Клубен координатор на „БМЧК и приятели“ е Ванеса Сеганова, заместник е Даниела Бояджиева, единадесетокласнички от специалност „Оперативно счетоводство“. Протоколът на клуба води Величка Будина от 10-ти клас.

Ръководството на клуба участва периодично в обучителни курсове и дискусии, както и в Областния съвет на БЧК в Благоевград. Учениците от Разлог получиха адмирации от областния съвет за атрактивния начин на представяне на плана за работа на клуба в годишния календар на училището за 2016 година.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен