Избрани Новини

В Разлог тръгва проект "Приеми ме 2015“

Кметът инж. Герчев подписа споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане

Кметът на Разлог инж. Красимир Герчев подписа споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане относно изпълнение на проект „Приеми ме 2015“, който е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

От началото на тази година Община Разлог продължава работата по предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ чрез проекта „Приеми ме 2015“. Той е своеобразно продължение на приключилия проект „И аз имам семейство“, като го допълва и надгражда. С него ще има възможност да се усъвършенства услугата „Приемна грижа“, както и да се разшири обхватът й. Чрез нея по-лесно ще се затвърди предоставянето й на  местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

По предходния проект „И аз имам семейство“ в община Разлог броят на  утвърдените  професионални семейства е бил 10, като в 4 от тях са били настанени 6 деца.  До края на месец декември миналата година общо 15 деца са имали възможността за настаняване чрез социалната услуга „Приемна грижа“. „И аз имам семейство“ продължи 4 години, отново в партньорство с Агенцията за социално подпомагане.

От началото на 2016 година стартира приемът на документи за кандидати за приемни семейства в Община Разлог. Тя  е сред 82-те общини-партньори на агенцията, която е бенефициент по проекта.  Акцентите на проекта „Приеми ме“ са върху специализираната приемна грижа на деца с увреждания, деца, които са жертва на насилие или трафик и деца-бежанци, останали без родители.  От особена важност е настаняването в семейства на деца до 3-годишна възраст. Кандидатите за приемни родители ще бъдат одобрени при условие, че гарантират интереса на  настанените деца и не допускат възможността за прекратяване и връщането им обратно в специализирани институции.

Желаещите да кандидатстват за приемни родители могат да получат повече информация, относно процедурата в офиса на Екипа по приемна грижа, намиращ се на 2-ри етаж в Младежки център-Разлог.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)