Няма заплаха от наводнения в Благоевградско

Опасенията са във връзка със затоплянето на времето и снеготопенето

В Благоевград се провежда обществено обсъждане на проектите на Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район в рамките на законово установените шестмесечни срокове от датите на публикуването им. „Към настоящия момент няма заплаха от наводнения във връзка със затоплянето на времето и снеготопенето“, каза за Радио Благоевград Вангелия Иванова, директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и допълни, че двата плана засягат интересите на широк кръг водоползватели, общински и областни администрации, ведомства и институции, инвеститори, неправителствени организации, граждани, които участват в днешното обществено обсъждане. След Благоевград плановете ще бъдат обсъдени в Перник - на 19 февруари, в Банско - на 23 февруари и в Доспат - на 26 февруари.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен