Министър Василева разпореди проверки за нерегламентирани сметища по реките

Представи възможностите на общините да кандидатстват за реализирането на екологични проекти

Започват проверки в цялата страна за нерегламентирани сметища по поречията на реките. Това съобщи на пресконференция в Благоевград министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

Тя посочи, че още миналата седмица е подписала заповед, с която се дава началото на кампанията. До 19 февруари Регионалните инспекции по околната среда и води (РИОСВ) ще трябва да изпратят указания до кметовете за предприемане на необходимите действия преди пролетното снеготопене. През втората половина на март и април инспекторите ще проверят какво е свършено и при установяване на нерегламентирани сметища, ще бъдат налагани санкции.

В Благоевград на среща с кметове от региона, министър Василева представи възможностите на общините да кандидатстват за реализирането на екологични проекти  чрез  финансовите инструменти, управлявани от МОСВ. Това са средствата по Оперативна програма „Околна среда“, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд. През 2016 г. общините ще могат да разчитат на близо 1,2 млрд. лв. чрез тези инструменти. 

Министърът представи и предстоящата пилотна програма за подпомагане на местните власти при разработването на минералните находища на територията им. В Благоевградска област са дадени за стопанисване 13 находища на минерални води. Ресурсът им е 215 литра в секунда, като от тях в момента се използват 86 литра в секунда. Останалите са свободни.

„Много работа вече е свършена по изготвянето на актуалните документи, експлоатационните ресурси са анализирани. Има общински наредби и тарифи, дадени са и разрешения за водоползване. Постигнат е сериозен напредък, но все още има потенциал за бъдещо развитие“, уточни министър Василева.

Очаква се схемата за финансиране да бъде разработена и обявена не по-късно от средата на годината. За начало пилотната програма ще разполага с ресурс от 2,5 млн. лв., получени от концесионни такси. Ако тя се реализира успешно, ще бъде продължена и разширена, допълни министърът.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен