Избрани Новини

Над 350 нарушения на обществения ред са извършени през 2015 в Благоевград

По-голяма част от тях са за неправомерно паркиране

Служителите на звено „Сигурност, охрана и обществен ред” са констатирали над 350 нарушения в Благоевград през 2015 година. Това показва справка от съставените актове от общинско звено „Сигурност, охрана и обществен ред”. Само за месец януари на настоящата 2016 година са съставени 60 акта за нарушения. По-голяма част от тях са за неправомерно паркиране, престояване, преминаване, което е в разрез с разпоредбите на НООСОР, нарушаване на обществения ред, забранено паркиране на превозни средства с животинска тяга по централно транспортни артерии и др. Благодарение на звено „Сигурност, охрана и обществен ред” в Община Благоевград са се увеличили съставените актове на нарушителите, както и бързината за тяхното своевременно залавяне съвместно с ОД на МВР - Благоевград. Служителите на Община Благоевград охраняват денонощно града, като се отзовават и на подадени сигнали на „горещия телефон’ на Община Благоевград 073 / 88 44 34.

Община Благоевград напомня на жителите и гостите на града, че всяко нарушение на наредбите се наказва с глоба, съответстваща на вида на проявата. За нарушаване на забраната за унищожаване на общинска собственост като тротоари, зелени площи, площади, декоративни пешеходни плочници и др. чрез движение, паркиране, домуване или по друг начин от пътни превозни средства, поставяне на сергии или други тежки предмети се налагат санкции между 50 и 500 лева за повторно нарушение.

Контролът по изпълнение на Наредбите за опазване на реда и обществения ред се възлага на кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов, началника на РПУ и началника на РСПАБ-Благоевград. Те определят със заповед комисия, която да съставя актове при установяване на нарушения. Всеки издаден акт и наказателни постановления се водят в регистър. Сумите по влезлите в сила наказателни постановления  се превеждат по определена банкова сметка на общинския бюджет до 10-то число на следващия месец. При несвоевременното им  внасяне, дължимите суми ще се събират принудително по реда на чл. 237 б “в” от ГПК. Установяването на нарушенията, налагането на глоба на местонарушението, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, предвиден със Закона за административните нарушения и наказания. Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов