Глобяват незаинтересовани родители

Противообществените прояви на деца е резултат от липсата на достатъчна родителска заинтересованост и контрол

В Гоце Делчев предприемат наказателни мерки по отношение на родителите, чиито непълнолетни деца са извършители на противообществени прояви. Ще им бъдат налагани финансови санкции, които са в размер над 300 лева, в случаите, когато техните деца бъдат регистрирани от органите на реда.

Освен това, в най-кратък срок ще бъде създадена Общинска програма за борба с наркоманията, както и план за действие, информираха от кабинета на кмета Владимир Москов. Целта е да бъде ограничено разпространението и употребата на наркотични вещества сред непълнолетните лица в общината, както и да се намалят проявите на агресия и противообществените прояви, извършвани от такива лица.
Около тези мерки се обединиха представители на всички институции в общината, както и ръководителите на учебните заведения, които проведоха нарочна работна среща по темата, инициирана от ръководството на Общината, в лицето на кмета Владимир Москов и заместник-кметовете Валери Сарандев и Саид Иброш.
Данните показват, че нараства броят на лицата под 18-годишна възраст в Гоцеделчевско, които употребяват наркотични вещества. Освен това се увеличават и проявите на агресия, вандализъм, унищожаване на имущество, нарушаване на нощната тишина или като цяло- противообществените прояви, извършвани също от малолетни и непълнолетни.
Основният проблем, по мнението на всички, е липсата на достатъчна заинтересованост и родителски контрол по отношение на децата с по-проблемно поведение. В много от случаите става дума за малолетни или непълнолетни лица, чийто родители са извън страната или просто проявяват пълна незаинтересованост.
За да се наложи по-добър контрол на все по-увеличаващата се употреба на марихуана и амфетамини от ученици в Гоце Делчев, Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица има готовност да предостави на учебните заведения тестове, с които да се извършва проверка на ученици, за които има такива съмнения.