Консултативен съвет ще интегрира ученици от малцинствата в Кюстендил

Съветът ще подобрява връзките между регионалните институции

Предстои създаването на консултативен съвет за успешна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в Кюстендил. Това каза пред радио „Фокус” началникът на Регионален инспекторат по образование Радостина Новакова. Съветът ще има за цел подобряване взаимодействието на институциите на регионално ниво. В него могат да участват представители на местната власт, на неправителствени организации, директори на училища и детски градини. Желаещите да бъдат включени в съвета трябва да подадат документи до 15 януари.

"Ние вече имаме предварителни обсъждания на този проблем, но целим по-широко участие и по-активната работа от страна на неправителствения сектор”, обясни Радостина Новакова.