Самотни и социално слаби ще получават топъл обяд в Кюстендил

Проектът се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица

Община Кюстендил обяви целевата група по проекта за топъл обяд, предаде Фокус. Проектът се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане, а стойността е 59 288 лева. Периодът за изпълнение на проекта е до края на месец април. Одобрените лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение, ще получават супа, основно ястие и хляб. Целевите групи са пет: лица с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни деца и лица; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии.

Храната ще се приготвя в кухненския блок на Комплекс за социални услуги и ще се предоставя на потребителите на услугата в общинска социална трапезария. Реализацията на проекта е част от целенасочената социална политика, която общината развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен