В Гърмен петима кандидати се борят за кметското място

14 партии и коалиции имат листи за общински съветници

В Гърмен петима кандидати се борят за кметското място на 25 октомври, сочи справка на страницата на Общинска избирателна комисия – Гърмен.
Кандидат- кметовете за Община Гърмен  са: Ахмед Ахмедов Башев - Движение за права и свободи-ДПС; Минка Сабриева Капитанова - ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ И СИГУРНОСТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН; Борис Стойков Грозданов- НОВО НАЧАЛО ЗА ОБЩИНА ГЪРМЕН и Галип Мехмедов Мисирков- ДВИЖЕНИЕ АЛТЕРНАТИВА ЗА ОБЩИНА ГЪРМЕН.
Общо 14 партии и коалиции имат листи за общински съветници: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ; Движение за права и свободи-ДПС; ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ И СИГУРНОСТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН; Движение 21; СП Български път; НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ); ПП ГЕРБ; ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ; НОВО НАЧАЛО ЗА ОБЩИНА ГЪРМЕН; РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК; ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АЛЕКСОВ; ДВИЖЕНИЕ АЛТЕРНАТИВА ЗА ОБЩИНА ГЪРМЕН.
Кандидати за кметове на кметства са 40:
Балдево: Илиана Александрова Гюрнева- ПП ГЕРБ и Иван Игнатов Алабашев- НОВО НАЧАЛО ЗА ОБЩИНА ГЪРМЕН.
Горно Дряново: Емил Захариев Шарков- БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ; Сюлейман Ибрахимов Джалев- Движение за права и свободи-ДПС и Мехмедали Ибрахимов Хаджиев- ПП ГЕРБ.
Дебрен: Тюркиян Шукриева Ходжова- БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ; Изер Изеров Чаушев- Движение за права и свободи-ДПС и Исмаил Сефер Абдиков- ПП ГЕРБ.
Долно Дряново: Амза Мустафа Близнак- БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ; Ваит Рамисов Моллахасанов- Движение за права и свободи-ДПС; Вели Сабриев Шукриев- Движение 21; Ерхан Сейди Шериф- ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”; Вейсал Мехмед Близнак- НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) и Садитин Мустафа Ришид- ПП ГЕРБ.
Дъбница: Хасим Раифов Адемов- Движение за права и свободи-ДПС; Синем Мустафова Бекирова- СИНЕМ МУСТАФОВА БЕКИРОВА и Ангел Славчев Шоколаров
ПП ГЕРБ.
Крушево: Невсейка Кезимова Белова- БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ; Ангелина Гълъбова Качамакова- Движение за права и свободи-ДПС; Албен Венциславов Катрев; ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ И СИГУРНОСТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН; Юлиян Гълъбов Качериев- ПП ГЕРБ; Ибраим Амид Камберчев РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
Марчево: Борис Георгиев Кунчев- БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ; Розен Илиев Марчев-ПП ГЕРБ.
Огняново: Иван Кирилов Дунчев- БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ; Гълъб Александров Топалов- Движение за права и свободи-ДПС. Димитрия Калоянова Гюрова- РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.
Осиково: Ферат Ахмедов Бизьоков- БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ; Ракип Абединов Камбуров- Движение за права и свободи-ДПС; Ибрим Сабриев Иброшев; ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ И СИГУРНОСТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН; Митко Трендафилов Дедьов- БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ- Албена Викторова Скендерова- ПП ГЕРБ.
Рибново: Феим Ахмед Иса- Движение за права и свободи-ДПС; Феим Феим Османов- ПП ГЕРБ; Али Алиев Киселов- ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
Скребатно: Огнян Събинов Балдев- БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ и Даниела Юриева Пидева- ПП ГЕРБ.
Хвостяне: Баадин Ирфанов Юсеинов- БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ; Иса Неджил Юзеир- Движение за права и свободи-ДПС; Сейхан Рифадов Ахмедов-ПП ГЕРБ.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен