Избрани Новини

Обсъждат "Студентски практики – реалност и възможности” в ЮЗУ

В дискусията участват декани на факултети, експерти от МОН, представители на бизнеса

Дискусията започна днес от 10.00 ч. в заседателна зала 1 114 на УК 1 В нея взимат участие студенти,успешно реализирали се след проведеното практическо обучение по проекта, ментори, академични наставници и функционални експерти. Дискусията се провежда под егидата на ректора на Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д. н. Иван Мирчев.

Целта на дискусията е да се представят и обсъдят резултатите от Проект "Студентски практики" с бенефициент Министерството на образованието и науката, осъществен с финансовата подкрепа на ОПРЧР и съфинансиран от Европейския социален фонд. Събитието се организира от "Кариерен център".

Гости на дискусията са декани на факултети, експерти от МОН, представители на бизнеса.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)