В ЮЗУ обсъждат женските гласове в литературата

Организират кръгла маса по проект

Днес от 9 ч. в 1412 зала, Учебен корпус  1,  Филологическият факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски" в Благоевград организира кръгла маса по проект "Женски гласове в преводната художествена литература до Втората световна война. Жената като автор, преводач, критик, персонаж".