Избрани Новини

Обсъдиха райони в Благоевградско, застрашени от наводнения

Целта е да се картографират най-опасните зони в района

В Разлог днес се състоя обществено обсъждане на проект на картите на районите под заплаха от наводнения и риск от наводнения, организирано от Басейнова дирекция "Западнобеломорски  район", предаде БНР. Участие взеха представители на пожарната, пътно управление, община Разлог - отдел  "Екология, чистота и земеделие", както и експерти от МРРБ. Главна цел на  проведеното днес обществено обсъждане и консултиране е да се картографират най-опасните зони в района, застрашени от приливни води при наводнение, да се  извърши предварителна оценка на риска и се разработи план за управление на риска при наводнение. Обособени  бяха три зони, попадащи под определение за сериозна заплаха от водно бедствие. Това са Разлог, село Баня, община Банско и община Якоруда.

През последните 5 години това са и местата с наводнения, засегнали населените места. С оглед необходима превенция в бъдеще време застрашените общини съвместно с Дирекция "Западнобеломорски район" са изготвили проекти на картите на заплаха от наводнения и проекти на картите на риска. Отчетени са и несигурностите, свързани с измененията на климата, като резултатите от сравнителните изследвания показват увеличение на екстремните феномени на Западнобеломорския район. Картите на риска се изготвят въз основа на картите на  заплахата и показват потенциални неблагоприятни последици на засегнатите елементи от четирите категории - човешко здраве, стопанска дейност, културно наследство и околна среда.
Директорът на Басейнова дирекция "Западно беломорски  район" Вангелия Иванова обоснова   необходимостта от провеждането на обществено консултиране като днешното в Разлог, набелязаните критични точки и бъдещи действия в други общини. Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов