Химическо чистене и пералня отваря врата в Разлог

Проектът е по Стратегията за местно развитие

Фирма „Катерина Иванова 2012“ с управител Божидар Иванов изпълни проект: „Химическо чистене и пералня в Разлог“ по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Стратегията за местно развитие, прилагана от СНЦ „Местна инициативна група - Разлог“. Проектът е свързан с изграждането на цех за Химическо чистене и перални услуги в град Разлог. Дейностите извършени и финансирани по проекта са строително-ремонтни работи по вече съществуващи помещения, както и закупуване на машини и оборудване. В момента са на етап подготовка на документи за подаване на заявка за окончателно плащане. Гореспоменатите дейности по инвестицията бяха завършени в установения от договора срок.

Услугите, които ще извършват, са пране на дрехи и бельо, химическо почистване на облекла и материи, които естествено позволяват такъв вид обработка. Целта е да се обхванат както битовите клиенти, така и хотелите в района. Технологичните възможности на обекта позволяват това да стане, тъй като разполага с най-модерна техника за пране, сушене, гладене и разбира се, химическо чистене. Плановете засега са обектът да отвори врати през месец октомври тази година, но все още няма фиксирана дата.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен