Разпределят масиви сред земеделците в Кюстендил

Комисии ще следят сключването на договорите

Кметовете на селата от община Кюстендил участват в комисии за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, предаде радио „Фокус”. Става въпрос за землищата на 41 населени места, от чиито землища ще могат да се създават масиви за ползване за следващата стопанска година. Всяка от комисиите има свой председател, както и по четирима членове, сред които има представители на кметствата, както и експерти от общинските служби „Земеделие” и Областна дирекция „Земеделие”.

Задачата на създадените комисии е да ръководят сключването на споразумения между собственици или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответните землища. В случай, че не се постигне доброволно споразумение, комисиите са задължени да съставят проект за служебно разпределение на ползването на масивите.