Национален парк "Рила” изгражда нов информационен център в Самоков

Официалната церемония ще се проведе днес от 11.00 часа

Дирекция „Национален парк Рила” стартира изграждането на Посетителско-информационен център в Самоков. Строителството е част от изпълнението на дейност „Посетителска инфраструктура и капитално строителство“ по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила I – ва фаза“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” Изпълнител на строителните дейности е ДЗЗД „ММ Рила строител“. Старт на строителството на ПИЦ – Самоков ще бъде поставен с първа копка на обекта, който се намира на бул. „Искър“ №62. Официалната церемония ще се проведе днес от 11.00 часа. Гости на събитието ще бъдат Бойко Малинов – зам.министър на околната среда  и водите, Владимир Георгиев – кмет на община Самоков, ръководители на държавни институции, кметове на кметства, представители на бизнеса и НПО.

Общата стойност на проект  „Устойчиво управление на Национален парк Рила I – ва фаза“ е 17 609 845,96 лв. Средствата от Европейския фонд за регионално развитие са в размер на 14 968 369,07 лв. и 2 641 476,89 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 31.12.2015 г.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"