Социалният патронаж стигна и до Катунския регион

Месечната цена на човек се определя според пенсията, която получава

Община Сандански е с нова услуга на домашния социален патронаж, съобщава БНР. Жителите  на селата Петрово, Калиманци, Враня,  Катунци, Яново и Хърсово вече могат да получават до дома си топла и прясно приготвена храна. Новата услуга, която се осъществява на територията на селата от Катунския регион в община Сандански, започна в началото на август по инициатива на кмета на община Сандански Андон Тотев, след като много хора заявиха желанието си да се включат към Домашния социален патронаж.

От началото на месеца, когато стартира, има записани около 120 жители,  предимно възрастни хора. Месечната цена на човек се определя според пенсията, която получава и варира от 68 до 75 лева месечно.  

Освен че ястията са разнообразни и съобразени с всички изисквания за качество и контрол, има и специални менюта за диабетици,  тъй като много от потребителите са болни и се нуждаят от специализирана храна. 

Очаква се броят на желаещите да се  запишат да расте, тъй като районът е  отдалечен от общинския център и доставката на пресни хранителни продукти в селата е затруднен. Въвеждането на новата услуга ще разшири обсега на домашния социален патронаж и ще повиши качеството на живот на хората, които се нуждаят от грижи и здравословна храна.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен