Работят ли земеделците на договори?

Няма нито една заявка за работници, наети на еднодневни трудови договори

В област Благоевград започват проверки за това дали има наети на работа сезонни работници без сключени еднодневни договори. От Областната инспекция по труда казаха, че ще се проверяват най-вече земеделските производители. Проверките са провокирани от това, че към този момент в инспекцията няма подадена нито една заявка за работници, наети на еднодневни трудови договори в региона. Според директора Петър Попадийн това е доста съмнително, затова инспекторите започват да следят дали няма нарушения и на какви договори работят служителите в земеделските стопанства.