Установиха незаконни адресни регистрации в Кюстендилско

Изготвени са 4 предложения до началниците на РПУ в Дупница, Рила, Бобов дол и Кюстендил

Върховна административна прокуратура възложи проверка по реда на надзора за спазване на Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ на територията на цялата страна. В хода на проверките са констатирани множество допуснати нарушения при извършване на регистрации по настоящ адрес в областите Кюстендил, Видин, Монтана, Бургас и Шумен. Основните нарушения са по отношение на броя на лицата, които могат да бъдат регистрирани на един и същ адрес със съгласието на собственика и документите, които следва да се представят при регистрацията.

Съгласно чл. 99 а от ЗГР броят на лицата, които могат да се регистрират по настоящ адрес на адреса на едно жилище със съгласието на собственик на жилището, не може да надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище.

Поради установени нарушения по Закона за гражданската регистрация Окръжната прокуратура в Кюстендил също е изготвила 4 предложения до началниците на Районните полицейски управления в Дупница, Рила, Бобов дол и Кюстендил  за осъществяване на системен контрол.

Проверките продължават.

Преди около 4 години 375 македонци с българско гражданство бяха регистрирани на един кюстендилския адрес. Тогава те фигурираха и в избирателните списъци, но нито един от тях не упражни правото си на глас.