Подготвят втората експедиция "Симитлия – от Древността до наши дни”

Тя ще се проведе от 1 до 6 август 2015 година

Започна подготовката на втората студентска научна експедиция „Симитлия – от Древността до наши дни”. Тя ще се проведе от 1 до 6 август 2015 г. в границите на Община Симитли със съдействието на Общинска администрация – Симитли. Участие в експедицията ще вземат студенти (бакалаври, магистри и докторанти) от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, общински и музейни служители и граждани на Симитли. Тази експедиция е част от започналата от 2013 г. традиция за провеждане на студентски експедиции в границите на Община Симитли от студенти от почти всички български висши учебни заведения, където е залегнало обучението по история (специалности като История, История и археология, Български език и история, Архивистика и информационна сигурност, Педагогика на обучението по история и география и съпътстващите ги магистърски и докторантски програми). Чрез интервюта с местни възрастни хора (част от тях и герои за своето вече отминало време) студентите ще се докоснат до всекидневния живот на обикновения българин. Семинарът официално ще приключи с научна конференция през септември 2015 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен