Кюстендилско е на последно място по усвояване на евросредства

Към януари 2015 г. българските общини са получили 4,1 млрд. лева

Най-ниска е усвояемостта на европейски средства в областите Кюстендил (286 лв./човек), Русе (309 лв./човек) и Сливен (349 лв./човек), сочат данните на Института за пазарна икономика.
За поредна година област Габрово е шампион по усвояване на европейски средства - 1 360 лв./човек към 31.01.2015 г. На второ място, както и година по-рано, се нарежда област Бургас (1 152 лв./човек). Следва ги област Ловеч  (981 лв./човек), като успява да измести Софийска област, която миналата година заемаше трето място.

Разликата между областта с най-много и най-малко усвоени средства се увеличава от 787,7 лв. към 31 януари 2014 г. до 1 074,6 лв. към 31 януари 2015 година, т.е. различията в степента на усвояване се задълбочават през последната година.

Към 31 януари 2015 г. българските общини са получили близо 4,1 млрд. лв. като бенефициенти на структурните и кохезионния фондове на ЕС. Това е стойността само на реално изплатените вече суми. Средната усвояемост на глава от населението за страната е 564,9 лв./човек. Това е с 49% повече от отчетените към същата дата на миналата година 379,8 лв./човек. С други думи, сумата, която общините са получили само за тази една година, се равнява на половината от общо изплатените им в периода от приемането на страната ни в ЕС до 31 януари 2014 година. Тази тенденция на по-бързо усвояване беше налице и през миналата година и отразява както ускореното разплащане в края на предишния програмен период, така и повишаващия се проектен капацитет и опит на самите общини.
Преди година ИПИ направи сходна съпоставка на размера на усвоените средства по структурните и кохезионния фондове на ЕС с населението на българските области и общини, съобщава още dariknews.