Изнесени приемни ще съветват земеделци

Ще съветват и младите земеделски стопани

Изнесени приемни в 10 общини от Благоевградска област организира през този месец Националната служба за съвети в земеделието, съобщава БНТ. Целта е да бъдат улеснени земеделските производители от региона, които проявяват интерес към възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони, схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.

Вече са минали приемните в Гърмен и Сатовча. Следващата седмица предстоят в Хаджидимово, Гоце Делчев, Банско и Разлог. Според експертите най-голям е интересът към новите схеми и мерки по Програмата за развитие на селските райони.

“Голям интерес в момента тече за мярка 6-1, това е стартова помощ за младите земеделски стопани, които им предоставяме информация на място за начина на кандидатстване, условията и реда за подготовка на документите”, каза Стилиян Рупов – главен експерт в НССЗ.

Много от въпросите, които се поставят, са свързани с мерките за модернизация на стопанствата. Става въпрос за стопанства, които развиват оранжерии, изграждат отоплителни системи или помощни постройки, ограждат свои площи. Част от посещаващите приемните се интересуват също от изграждане на къщи за гости или модернизиране на стари постройки за тази цел.