Част от ромите са напуснали Гърмен

Избягали са в планината и в Гоце Делчев

Част от ромите от квартал „Кремиковци” са напуснали махалата на гърменското село Марчево. Това коментираха част от събралите се жители на Гърмен, които вчера се включиха в мирният протест-шествие, съобщи „Фокус”. По думите им голяма част от обитателите са напуснали постройките, тъй като се страхуват от създалата се ситуация. Някои от тях са поели към планината, където през летния сезон събират билки, гъби и диворастящи плодове. Част от тях са се заселили в местността „Черешите” под така наречената „Момина кула” в Гоце Делчев. Големи катуни с деца и възрастни хора са се настанили и в местността „Мишева поляна”. Вече започна изпълнението на част от мерките за овладяване на напрежението в община Гърмен, набелязани на работната среща преди два дни с участието на вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Представители на полицията и служители от общинската администрация извършват проверки на адресната регистрация в ромския квартал „Кремиковци”, както и на автомобилите и свидетелствата за правоуправление в района. Дирекция „Национален строителен контрол" е изпратила уведомителни писма до Общината и Областната управа за подновената процедура, предшестваща принудителното премахване на незаконните постройки в ромския квартал в Гърмен. След изтичането на сроковете за доброволно премахване ще се пристъпи към избор на изпълнител за принудително събаряне. Дотогава трябва да се намери вариант за временно настаняване на останалите без дом, както изисква законът. Към момента решение на този проблем няма. След изготвени 134 броя констативни актове от служители на Регионален отдел „Национален строителен контрол” – Благоевград, през 2012 г. от ДНСК са издадени 124 броя заповеди за премахване на незаконни строежи, извършени от лица от ромски произход в местност „Падарката“, землище на с.Марчево, община Гърмен. По 10 от съставените констативни актове производството е прекратено. Всички издадени 124 заповеди за премахване на незаконни строежи в землище на село Марчево, община Гърмен са влезли в сила. На извършителите на незаконните строежи са връчени покани за доброволно изпълнение, включително и чрез публикуване на съобщения на интернет страницата на ДНСК. Издадени са и 7 броя заповеди за премахване на незаконни строежи в село Мосомище, община Гоце Делчев. Два от строежите са премахнати, други два са в процедура на обявяване на покани за доброволно изпълнение, по три от заповедите действията са в процес на избор на изпълнител за принудително премахване на незаконните строежи. От писмо № ГР-207-08-922 от 12 декември 2013 г. на Министерството на инвестиционното проектиране - ДНСК е видно, че временно е спряно изпълнението по принудителното премахване на незаконните строежи на основание чл.277 от АПК до решаване на жилищния проблем на засегнатото население. Към настоящия момент ДНСК предприе следните действия: С официално писмо до областния управител на Благоевград Бисер Михайлов и кмета на община Гърмен Минка Капитанова ДНСК отправи запитване дали причините, които са основание за временно преустановяване на принудителното премахване на незаконните строежи са отпаднали,т.е. дали е осигурено настаняване на лицата, които обитават незаконните постройки. ДНСК отново ще отправи до извършителите покани за доброволно премахване на незаконните постройки. Ако не бъдат предприети действия за доброволно премахване, ДНСК ще започне процедура за избор на изпълнител за принудително премахване. Днес протестиращите жители от Гърмен и други села от района ще проведат поредния мирен протест-шествие от площада до входа на ромския квартал.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен