Избрани Новини

Разлог получава 142 650 лв. за общ устройствен план

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова определи поименните списъци на общините, които ще бъдат финансово подпомогнати при изработването на проекти за общи устройствени планове през 2015 г. във връзка с изпълнение на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за устройство на територията от 2014 година.

5.3 млн. лв. ще получат 44 общини, които са с потенциал за развитие на туризъм и през 2014 г. са сключили споразумения с Министерство на инвестиционното проектиране, имат сключени договори за изработване на общ устройствен план или са в процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки. Сред тях е община Разлог, която ще бъде подпомогната с 142 650 лв., Рила с 121 253 лв и Бобовдол 113 100 лв.

32 общини ще получат близо 1,8 млн. лв. Те са с неизпълнени изцяло финансови ангажименти по сключени през 2014 г. споразумения с Министерството на инвестиционното проектиране и договори за изработване на общи устройствени планове. Прогнозните суми за сключване на споразумения са изчислени на база одобрена методика, информира struma.com.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)