Нова инициатива за усвояване на средства от Европейския съюз

Ще се събират мненията на гражданите

Допитване до гражданите какво трябва да се промени в населените места с помощта на европейски средства започна в Благоевград по инициатива на Областния информационен център. В периода до 9 май под мотото “Да създадем заедно България 2020″ ще се събират мненията на гражданите, за да се обвържат с реалните възможности на програмите на Европейския съюз.

Областният информационен център в Благоевград организира и открити приемни във всички 14 общини на територията на областта. Там гражданите ще могат да попълват специално разработена анкетна карта, в която ще могат накратко да опишат своите виждания за развитие на селото, града, региона. В края на месец април данните ще бъдат анализирани.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен