Избрани Новини

Публична дискусия се проведе за плана за развитие на Разлог

Община Разлог ще разработва проекти с финансиране от Оперативна програма "Региони в растеж"

Днес в Разлог се проведе първата от серия публична дискусия за изработване на интегриран план за развитие на Разлог, информира struma.com.

Началото на срещата сложи инж. Красимир Герчев, кмет на Община Разлог с официални встъпителни думи, с който подчерта, че интегрираният план е основен документ за управлението и изпълнението на проекти в град Разлог до 2020 г. Създаването на този план ще осигури общи идеи за развитие и конкретни инициативи за обновяване и подобряване на средата в строителните граници на града. Дефинираните обща визия и стратегия за развитие до 2020 година ще бъдат подкрепени от координирани и допълващи се проекти. Не на последно място, ИПГВР ще бъде основен аргумент Община Разлог да разработва проекти с финансиране от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020. Всичко това разкрива от една страна важността на плана за Разлог, а от друга – важността на участието на жителите на града в работата по проекта.

Визията на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Разлог е: "Град Разлог е традиционен и перспективен регионален център по долината на река Места, с разгърнат потенциал за предоставяне на услуги в областта на туризма, културата, образованието, здравеопазването и управлението; съвременно благоустроен град – привлекателно място за обитаване, отдих и инвестиции в преработващата промишленост." Визията за развитие на град Разлог до 2020г. отразява представата на гражданите на Разлог за желаното състояние на икономиката, физическата среда и обществените отношения. Тя дава концентриран израз на реалните потребности на хората и институциите за общо икономическо и социално развитие, както и тяхното желание за благоустрояване на жизнената среда. Визията очертава стратегическите цели и приоритети на Интегрирания план и аргументира избора на дейности, които ще осигурят максимална възвращаемост на вложените средства.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)