203 договора са сключени по оперативни програми до 15 януари 2015 г. в Кюстендилско

Общата стойност е 179 836 058 лв

203 договора на обща стойност  179 836 058 лв. са сключени  по оперативните програми от началото на програмния период до 15 януари 2015 г. в област Кюстендил, като безвъзмездната финансова помощ по тях е в размер на 162 519 490 лв. Това показват данни на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН),  съобщени от Областен информационен център  (ОИЦ) - Кюстендил, предаде Дарик.

Според справката от ИСУН, 107 бенефициента в област Кюстендил са сключили договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, а приключилите проекти са 110 на обща стойност 48 609 524 лв., от които 37 352 839  е безвъзмездно финансиране. Бизнесът е бенефициент по 89 от проектите, което представлява 44% от общия брой. Общините са бенефициент по 41% от тях. Следват НПО - секторът, училищата и други (Областна администрация , Дирекция НП "Рила").

Най - много на брой (96) са сключените договори по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на обща стойност 8 922 412 лв. В най - голям размер са средствата, които са усвоени и предстоят да бъдат усвоени по ОП "Регионално развитие" и ОП "Околна среда" - общо за двете програми 131 938 377 лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен