Не беше приет бюджетът на В и К асоциацията в Кюстендил

Бяха разгледани два проекто - бюджета

Не беше приет бюджетът на В и К асоциацията в Кюстендил за 2015 година, съобщи БНР. Днешното заседание беше ръководено от новия областен управител Виктор Янев. Присъстваха представители на три от 7 - те общини, на чиито територии оперира дружеството  "Кюстендилска вода". С "въздържал" се гласува представителят на община Кюстендил - заместник-кметът Росица  Плачкова. Тя обоснова решението си с  това, че вместо две се предлагат три  щатни бройки. Освен това не е посочен код от националната класификация, максималното трудово възнаграждение. Росица Плачкова добави, че разполага с  два проекта за бюджет, като единият е  20 хиляди, а вторият 39 хиляди лева. Тъй като община Кюстендил притежава близо  47 % от активите на асоциацията, проектът за бюджет в размер на 28 750 лева не беше  привет. Срокът, даден от МРР за приемане на бюджета е края на тази година. Преди това трябва да се даде обоснован отговор на направените възражения.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия