Представиха политики за млади хора в Кюстендил

Проведе се кръгла маса "От образование към заетост: Възможност пред младите хора в област Кюстендил"

В Кюстендил бяха представени политиките за младите хора и националният план за прилагане на "Гаранция за младежта", предаде "Фокус". Това стана по време на втория модул от организираната от страна на Икономически и социален съвет регионална кръгла маса "От образование към заетост: Възможност пред младите хора в област Кюстендил". Елка Димитрова, директор на дирекция "Политика на пазара на труда и трудовата мобилност" към Министерство на труда и социалната политика посочи, че становището на Икономически и социален съвет се ползва от министерството и изготвените документи в тази връзка. "В началото на тази година беше приет националният план за прилагане на младежката гаранция, където също имаме еднакви позиции с Икономически и социален съвет относно мерките, които се предприемат. Трябва да кажа, че догодина продължава изпълнението на тази гаранция, като вече трябва да обхванем всички безработни младежи", обясни Елка Димитрова. Сред приетите мерки са квалификация, обучение на младежите, активирането им да търсят работа. "Гаранция за младежта" е европейска препоръка и се реализира от началото на тази година. Работата е започнала първоначално с регистрираните младежи в бюрата по труда. Едни от първите мерки са били информиране, консултиране и насочване към свободните работни места. "Над 30 000 бяха устроени в реалната икономика, както и около 8 000 в субсидираната заетост. Няколко хиляди минаха и обучения. Ефектът е добър, сега разширяваме периметъра и искаме активно да работим с нерегистрираните младежи", допълни Елка Димитрова.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен