Разлог обсъжда проекти с партньори

На двудневната среща, двата екипа представиха своя опит, дискутираха срещнати трудности

СНЦ „Местна инициативна група – Разлог“ организира и проведе работна среща с екипа на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ на тема: „Добри практики и обмен на опит на територията на друга МИГ”. На срещата участваха 15 представители от СНЦ „МИГ - Разлог“ – екипът, членове на Управителния съвет и Общото събрание на Сдружението.

На двудневната среща, двата екипа представиха своя опит, дискутираха срещнати трудности, проблеми и предизвикателства, по пътя на изпълнение на Стратегиите си за местно развитие, информират от пресцентъра на община Разлог.

Домакините от МИГ – Белово, Септември, Велинград представиха проекти, финансирани по Стратегията за местно развитие.

Участниците в срещата изразиха своето удовлетворение от успешно организираното и проведеното събитие, събрани впечатления от прилагането на подхода ЛИДЕР на територията на друга МИГ.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия