Избрани Новини

Дискусия "От образование към заетост" ще се проведе в Кюстендил

Това е шеста поред регионална кръгла маса в страната, организирана от Иконоическия и социален съвет на България

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) ще проведе регионална кръгла маса на тема "От образование към заетост" в Кюстендил на 1 декември, съобщи "Фокус". Инициативата се реализира със съдействието на Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Община Кюстендил. Кръглата маса е на тема "От образование към заетост: възможности пред младите хора в област Кюстендил" и ще се проведе на 1- ви декември 2014 г. /понеделник/ от 9.30 ч. в залата на общината.
ИСС фокусира общественото внимание върху проблема за преждевременното напускане на образователната система като значим проблем за България, водещ до сериозни икономически, социални и обществени последици и очертаващ предизвикателства пред пазара на труда, качеството на работната сила, демографското развитие и социалните системи на страната.
Целта на настоящата дискусия е да се представят и обсъдят направените предложения за мерки и действия от приети актове на ИСС, свързани с преждевременно напусналите образователната система, както и за младежката безработица, като се откроят проблемите и популяризират добрите практики в област Кюстендил.
В отделен панел ще бъдат поставени на дискусия действията в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица на местно ниво, както и старта на европейската инициатива "Гаранция за младежта". Участниците ще се запознаят с възможностите за квалификация и заетост, които предоставя ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.
Дискусията в област Кюстендил е шестата от поредица регионални кръгли маси, които ИСС провежда в страната. За участие във форума са поканени кметове на общини от областта, представители на МОН и МТСП и регионалните им структури, директори и учители, ученици, активни работодатели, както и представители на структурите на синдикалните и работодателски организации от областта, членове на Икономическия и социален съвет и др.
В рамките на дискусията всички участници ще имат възможност да изразят позицията си по актуалните проблеми, свързани с прилаганите в практиката политики за превенция на отпадането от училище, задържане на децата в класната стая, трудовата реализация на преждевременно напусналите образователната система и преодоляването на младежката безработица на местно ниво.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май