Избрани Новини

Кметска заповед регулира поддържането на чистотата в Кюстендил

Определени са районите за организирано поддържане на чистотата

Кметът на община Кюстендил Петър Паунов определи районите за организирано поддържане на чистота през 2015 година, предаде "Фокус" – Кюстендил. Издадената заповед касае събирането, извозването и обезвреждането в депо на битовите отпадъци и поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване в населените места, както и честотата на сметоизвозване на битовите отпадъци. Населените места в общината са разделени на пет района. В по - голямата част от районите честотата за сметоизвозване за градските части ще бъде един път седмично за кофи и два пъти седмично за "бобри". В селата ще бъде два пъти месечно. В ромския квартал "Изток" и улиците около него сметоизвозването на съдовете за смет от типа "бобър" ще бъде три пъти седмично. Изпълнението на заповедта е вменено на Общинско предприятие "Чистота".Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов