Ритъм - терапията срещу училищното насилие

Целта на проекта е да се подпомогне социалната адаптация на млади хора с рисково поведение

Институт "Либера" и кюстендилското сдружение "Ларго" започват изпълнението на проект "Терапевтичната сила на ритъма срещу училищнoто насилие и агресия в големи, средни и малки населени с ромски общности места в област Кюстендил", информира БТА. Проектът беше представен в Регионалния пресклуб на БТА в Кюстендил. Целта на проекта е да се подпомогне психо - социалната адаптация на млади хора с рисково поведение, които имат проблеми със спазването на дисциплината и управлението на емоциите и агресията в училище, посочиха организаторите. Проектът ще се осъществи в пет ромски и смесени училища в Кюстендил, Дупница, с. Ръждавица, община Кюстендил и в с.Невестино. Основният метод, който ще бъде използван, е ритъм - терапията, чрез която ще се трансформира негативната и агресивна енергия на младите хора. В продължение на 10 месеца ще бъдат направени общо 50 ритъм - сесии с класове с по - ниска дисциплина в избраните учебни заведения. В началото ще бъде направен входящ психологически тест за измерване на нивата на агресивност на участниците, а в края на проекта той ще бъде повторен, за да се види каква е промяната, допълниха още участниците в проекта. Дейността на институт "Либера" е насочена основно към деца и младежи в риск и такива с различни заболявания. Кюстендилското сдружение "Ларго" работи за успешно решаване на малцинствените проблеми - интеграция на малцинствата в гражданското общество и за защита на етническата, религиозна и езикова идентичностСнимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"