1 554 дупничани искат освобождаване от такса "смет"

Започва проверка на декларациите им

Община Дупница започва проверка на подадените от физически и юридически лица декларации през миналата година за освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване за 2014 година.

Точно 1554 са подадените през миналата година декларации и те ще бъдат проверени, съобщи  infonreja.bg.

Съгласно Наредбата за определяне на такси и цени на услуги глобата за установено некоректно подаване на декларация е 3 - кратния размер на годишната такса за смет, но не по - малко от 500 лв.

Установените ще бъдат глобени съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

Подаването на декларации за освобождаване от тези такси за следващата година започна в началото на този месец и изтича на 31 декември.

Те също ще бъдат проверени през следващата година. Подалите некоректни декларации за 2015- а могат до края на тази година да ги оттеглят от деловодството на общината.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен