Пет акта за несвършена работа на фирма в Дупница

Газоразпределителната фирма не е възстановила тротоари и настилки

Пет акта ще бъдат съставени на фирмата, извършваща дейностите по "Газоразпределителната мрежа ІІ етап" в Дупница. След заповед на кмета на Община Дупница инж. Методи Чимев бе сформирана комисия, която да направи проверка на възстановителните работи след извършените СМР - та, като констатира редица нарушения. Констатациите са различни и обхващат 25 улици. Забележките са свързани с невъзстановени тротоари, нефугирани тротоарни настилки, непочистен остатъчен инертен материал, неизвозена земна маса, пропадане на асфалтова настилка или недовършено асфалтиране.

Становището на комисията, което е предоставено на кмета инж. Методи Чимев е, че "Строителните дейности по възстановяването на нарушените настилки не са качествено извършени в определения със заповед №2559/21.10.2014 г. срок 15.11.2014 г."

Непочистеният своевременно остатъчен инертен материал пък навлиза чрез отводнителните шахти в градската канализация и може да я компрометира. Санкциите ще бъдат за всяко едно от разрешителните, а сумите са до 5 000 лева за всяко едно, информира struma.com.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"