На финалната права! Сатовча с нова канализация

За около 10 месеца се извърши рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа във всички населени места

На финалната права е изпълнението на проектите по Програмата за развитие на селските райони в Община Сатовча. За около 10 месеца се извърши рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа във всички населени места. Подмениха са водопроводни и канализационни съоръжения, асфалтираха се улици, поставиха се нови бордюри, ивици и тротоарни настилки. Изградиха се нови дъждоприемни шахти и подпорни стени. Положи се нова хоризонтална и вертикална маркировка на улици и пътища. Във всички села от общината се поставиха противопожарни хидранти на определените в проекта места. С цел повишаване пожарната безопасност се монтираха и други такива съоръжения, като финансирането бе за сметка на община Сатовча.

„Извърши се рехабилитация на по-важните междуселищни пътища, които бяха силно амортизирани и създаваха проблеми при ежедневната им експлоатация. Положиха се два пласта асфалтобетонова смес, реконструира се пътната основа, укрепиха се нестабилни скатове, подновиха се банкетите и се почистиха или изцяло се обновиха канавките", каза кметът на общината Арбен Мименов, цитиран от "Стандарт".

Асфалтирани са общо 14 км междуселищни пътища. При благоприятни метрологични условия до края на този месец се очаква окончателното приключване на проекта и изпълнението на всички строително-монтажни работи.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"