Благоевградчани на предпоследно място по размера на заплатите

583 лева е средната брутна заплата в Благоевградско

583 лева е средната брутна работна заплата за третото тримесечие  в Благоевградско по данни на Националния статистически институт, предаде Дарик.

Пиринско се нарежда на 27- мо място в страната, като само в област Видин  получават по - ниско заплащане – 564 лева. По предварителни данни наетите  лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края  на септември 2014 г. намаляват с 1.2% спрямо края на юни 2014 г., като  достигат до 88.2 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2014 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.4%. В частния сектор наетите също се намаляват с 1.1% . В края на септември 2014 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличава с 2.6%.

По  сектори в сравнение с края на септември 2013 г. наетите в частния сектор  се увеличават с 5.0%, а в обществения сектор намаляват съответно със  5.2%. През третото тримесечие на 2014 г. средната месечна заплата за  областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2014 г. с 0.3% до 583  лева, съобщават от пресцентъра на статистическия институт.

За  обществения сектор средната месечна заплата е 722 лв., а за частния -  542 лева. През третото тримесечие на 2014 г. средната брутна месечна  работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.0% в сравнение  със съответния период на предходната година. Най -висока средна месечна  работна заплата получават наетите в областите столицата  - 1070 лв.,  Враца - 829 лв. и Стара Загора - 820 лева.

Данните са получени от  тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата  за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва  текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.