90 % от хората с увреждания у нас са безработни

Настояват за медиатори, които да организират среща между работодателя и човека с увреждания

Близо 90% от хората с увреждания у нас са безработни. За това алармира изпълнителният директор на Агенцията за хора с увреждания Минчо Коралски по време на кръгла маса за интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда.

По думите на Коралски, основната причина за високата цифра се корени предимно в гражданското общество. Според него ние все още не сме толерантни към различните, независимо от формата на различие.

По сметки на Агенцията, близо 80% от предприятията у нас нямат програми за наемане на хора с увреждания, а около 90% от фирмите са в сферата на частния бизнес.

Коралски смята още, че няма да е проблем хора с увреждания да си намират работа, ако те са приобщавани към обществото още от ранна детска възраст, за да израснат в детската градина и училище с хора, които ги виждат не като тежест, а като хора със своя потенциал и своите умения.

За Коралски е изключително важно в процеса на търсене на работа да има кой да играе ролята на медиатор, т.е. да има институция посредници, които да организират срещата между работодателя и човека с увреждания и да спомогнат за старт на трудово правоотношение.

Това трябва да са хора, които могат да обяснят на работодателите какви по-специални потребности може да има човекът с увреждания и как трябва да се реагира в някаква по-кризисна ситуация, свързана със състоянието му. Медиаторите също така ще помагат на човека да се подготви за съответната длъжност и няма да спрат да работят с него, дори след като бъде нает.

По данни на Съюза на слепите, представени от един от членовете му - Петър Стайков, у нас са регистрирани между 18 000 и 20 000 души с над 70% изгубена трудоспособност, именно поради зрителни проблеми. От тях поне 6 000 са в икономически активна възраст и това е контингентът, с който Съюзът се опитва да работи, за да го интегрира за работни позиции.
По думите на Стайков в момента бюрата по труда към Агенцията по заетостта действат само като информационна борса, което е съвършено недостатъчно, поради което подкрепя идеята за медиатори.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"