Влизат в сила нови формуляри на Закона за интеграция на хората с увреждания

Актуални образци има в Дирекцията на Агенцията по социално подпомагане

С Постановление на Министерския съвет №169 от 26.06.2014 г. беше изменен и допълнен Правилникът за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ). От 1 октомври 2014 г. със Заповед на министъра на труда и социалната политика влизат в сила утвърдени нови формуляри, които са публикувани и на официалната интернет-страница на Агенцията за социално подпомагане (www.asp.government.bg), меню „Документи", съобщават от агенцията.  Актуалните образци на заявления-декларации по ППЗИХУ са за: изготвяне на социална оценка; отпускане на месечна добавка за социална интеграция; отпускане на добавка за балнеолечение и рехабилитация; отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия; отпускане на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство и преустройство на жилище; отпускане на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия. На информационните табла във всяка дирекция „Социално подпомагане" също са поставени актуалните образци на заявление-декларации по ППЗИХУ, информират от социално подпомагане.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"