Окръжният кюстендилски съд отхвърли искана мярка срещу обвинени в убийство

Съпругата на убития Николай Радев се чуства застрашена

 Окръжният съд в Кюстендил отказа да постанови процесуална мярка срещу обвинените за убийството на Николай Радев от Дупница, предаде Радио Фокус.Искането беше направено от съпругата на убития – Милена Стоянова. Според нея , тя се е почувствала застрашена след съобщена й от нейна приятелка много отявлена заплаха и след неколкократни срещи с ответниците по молбата иска промяна на мярката им за неотклонение. Защитата на ответниците оспори молбата и посочи, че тя е неконкретизирана и мотивирано пледира за отхвърлянето й. Тримата ответници – Владимир, Николай и Иван Карастоянови, също оспориха молбата. Съдът прецени, че молителката притежава статут на пострадало лице и поради това молбата й е допустима, но разгледана по същество, предвид установената в заседанието фактическа обстановка, молбата е неоснователна. Съдът посочи и съображенията за това, сред които са това, че изложените в молбата фактически положения, съобщени от молителката, са останали недоказани. Съдът не кредитира като обективни дадените по делото свидетелски показания. По делото не е установено, че  някой от тримата обвиняеми е осъществил поведение, с което да е застрашил непосредствено личността на молителката.  Поради тези причини съдът реши да не уважи молбата на Милена Стоянова, определението е окончателно. Владимир Карастоянов и двамата му синове – Иван и Николай Карастоянови, са привлечени като обвиняеми по досъдебно производство, за извършено от тях в съучастие престъпление по чл.115 от Наказателния кодекс, а именно, че в кафе - аперитив в Дупница умишлено са умъртвили Николай Радлев,  чрез нанасяне на прободно - порезно нараняване  на коремната кухина, с нараняване на черен дроб и долна празна вена.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен