Доброволци се борят с бедствията във всяка община

Един от основните приоритети, които имам като областен управител, е осигуряването на ефективна защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации. За осъществяването му е необходимо тясно сътрудничество между централната и териториалните органи на изпълнителната власт. За целта, създаването на доброволни формирования към общините е особено важна задача за всички нас, тъй като  доброволните  формирования са съставна част от единната спасителна система. Доброволни формирования за превенция и справяне с бедствията трябва да има във всяка община в област Благоевград. Това каза областният управител Димитър Димитров при откриване на семинар за обучение на кметове от общините от Пиринско, служители от администрациите на областта и общините и представители на доброволните формирования. Обучението се организира в Областна администрация Благоевград по искане на министъра на вътрешните работи Йордан Бакалов. След стартиране на пререгистрирането на доброволните формирования в края на 2012 г. започна усилен процес на работа по създаването и развитието на доброволните формирования. Приемането на нормативните документи, регламентиращи дейността на доброволните формирования положи началото на тази дейност. Обществото на доброволците става все по активно, разрастващо се и с все по-големи очаквания към нас, като органи, имащи отношение към създаването и организирането на дейността им. В тази връзка беше разработен проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. С помощта на всички тук присъстващи, беше изготвена и „Национална програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования“. От нея ясно се вижда изразеното желание на органите на местната власт и доброволците да функционират като една система, готова да реагира при различните видове бедствия, пожари и извънредни ситуации. Изграждайки доброволни формирования във всяка една община, се надявам да успеем да подобрим защитата на населението при бедствия и да изградим тясно сътрудничество и партньорство между централните и териториалните органи на изпълнителната власт.
Днес сме се събрали за да продължим започнатото през 2012 и 2013 г. – създаване на нови доброволни формирования, там където не са създадени и работа по изграждане и подобряване на организацията на дейността на съществуващите такива, презентира темата на семинара областният управител. Обучението ще бъде разделено на две части, разясни дневния ред на семинара зам. областният управител Костадин Дурчов. В първата част ще бъде разгледано актуалното състояние на доброволните формирования и ще се представи „Национална програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования“. Втората част от семинара ще включва проиграване на Областния план за защита при бедствия по отношение на оповестяването и събирането на доброволците от община Банско.
На обучението присъстваха: Георги Пармаков - директор на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград, началниците на шестте районни служби в областта, специалисти; Костадин Чифлигаров – началник сектор ГДПБЗН, София; зам.-кметовете на Община Благоевград - Антоанета Робева, на Община Якоруда и на Община Белица, кметове на населени места от Пиринско.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"