Кметове на обучение за защита на населението при бедствия

Областният управител Димитър Димитров свиква на еднодневен курс за обучение за защита на населението от бедствия кметовете от Пиринско. Семинарът се организира по искане на министъра на вътрешните работи Йордан Бакалов и ще се проведе от 10:00 часа днес. в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград. На него освен кметове от общините в област Благоевград ще присъстват служители от администрациите на областта и общините и представители на доброволните формирования.

Органите на местната власт трябва да имат готовност за незабавна реакция при различните видове бедствия, пожари и извънредни ситуации и да функционират като една система с доброволците. По този начин се надявам да успеем да подобрим защитата на населението и да изградим тясно сътрудничество и партньорство между централните и териториалните органи на властта, каза областния Димитър Димитров.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен