Наближава крайният срок за узаконяване на незаконните строежи

От общината напомнят, че наближава крайният срок, в който гражданите могат да подават документи за узаконяване на незаконни строежи. Изискването е собствениците да внесат необходимите книжа и документи до 26 ноември, тази година.

Служителите на дирекция “Строителство” ще бъдат на разположение на заинтересованите граждани за справки и консултации по всички въпроси, касаещи узаконяването на заявените от тях строежи.

Съгласно § 127, ал. 5 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията при непредставяне на необходимата документация в срок, главният архитект на общината издава мотивиран отказ за узаконяване.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен