6 000 декара иглолистни гори спасени в Югозапада!

Спешните мерки на Югозападното държавно предприятие предотвратиха обезлистването на горите

Спешните действия на Югозападното държавно предприятие предотвратиха масово обезлистване на иглолистните насаждения, предаде БНР. Между  85-95% е смъртността при гъсениците на  най-разпространения вредител по  иглолистните насаждения - боровата  процесионка, което показва постигнат  максимален ефект от проведената  авиобиологична борба през месец  септември. Това сочат резултатите  от извършената проверка на терен в  държавните горски стопанства в Първомай, Гоце Делчев, Гърмен и ДЛС „Дикчан” в с. Сатовча, в която участваха представители  на ЮЗДП, Лесозащитна станция – София и  РДГ - Благоевград. В четирите териториални  поделения в обхвата на Югозападното  държавно предприятие близо 6000 дка силно  нападнати от вредителя бяха обработени  авиационно с биологичен препарат за  растителна защита.След изследване  на заложените пробни дървета и допълнителна  проверка в третираните масиви най-висок  ефект беше отчетен в ДЛС "Дикчан” и  ДГС "Първомай”. Благодарение на  предприетите действия от страна на ЮЗДП  не се допусна масово обезлистване на  боровите насаждения и нарушаване на  функциите на горските екосистеми.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен