Финанси за пътя към Рилския манастир

Пътят Кочериново- Рила - Рилски манастир в пакет за безвъзмездна финансова помощ от ЕС

Агенция „Пътна инфраструктура" включи пътя Кочериново- Рила- Рилски манастир с пакет с други 16 проекта, за които ще се търси безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г , предаде dariknews. От агенцията внесоха в Управляващия орган на програмата 17 кашона с документи. Безвъзмездната финансова помощ за тези 17 проектни предложения е на стойност 214 759 445,92 лв. С тези средства ще бъдат рехабилитирани около 309 км второкласни и третокласни пътища.
Проектът на територията на Кюстендилска област е Лот 71: Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010 до км 30+793, с обща дължина 19.783.
В края на юни т. г. Агенция „Пътна инфраструктура" обяви обществени поръчки за избор на изпълнител на строително- монтажните работи и за надзор на 17-те проекта. В документацията е посочено, че обектите ще бъдат изпълнени със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс. С внасянето на документите в УО на ОПРР АПИ стартира процедурата за кандидатстване по схемата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища".