Академичният съвет на ЮЗУ заседава днес

Ще се изучава китайски език

Лично  ректорът на Югозападния университет  “Неофит Рилски“ - Благоевград проф.  Иван Мирчев откри и ръководи първото  за започналата учебна година заседание  на Акдемичния съвет. Неговите членове  утвърдиха плана за работа до месец май  2015 година, анализираха състоянието и  проблемите  при обучение на докторантите,  изменения в квалификационните  характеристики и учебните планове.  Приети бяха документите, необходими за  започване на дистанционното  обучение,  плана за сътрудничество с институт  „Конфуций“, което позволява изучаването  на китайски език в благоевградския  университет и осъществяването на още  други полезни иницативи. На днешното  заседание на Академичния съвет бяха  признати дипломи за завършено образование  в чуждестранни висши училища и обсъден  план за управление на дейностите по  програма „Еразъм“, информира БНР.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен