130 000 се хранят в столова на ЮЗУ

ЮЗУ на второ място в България по хранещи се в столовата студенти

Трикратно се е увеличил броя на хранещите се в столовата на университета студенти през последните няколко години, съобщи Васил Янчев, началник на "Студентски общежития и столове" към  ЮЗУ „Неофит Рилски”. Освен с богата учебна, информационна и леглова база, университетът може да се похвали и с добре развита и посещавана столова. Увеличеният интерес на студентите към столовото хранене личи по опашките, които се образуват пред студентските столове около часовете за хранене, коментира Янчев. „Ние значително увеличихме храненето на студентите. От 2000 година досега от 60 хиляди, ние ги направихме 130 хиляди. Поне 3 пъти се увеличиха хранещите се в столовата студенти. Мога да кажа, че сме на второ място в страната по хранещи се в столовата студенти”, съобщава началникът на студентски общежития и столове към  ЮЗУ „Неофит Рилски”. Янчев допълни, че за качеството и разнообразието на храната в студентската столова се следи строго и ежемесечно се пускат анкети, с които ръководството се допитва до студентите за мнения, препоръки или оплаквания. „Радващо е, че няма оплакващи се студенти както от качеството, така и от количеството и разнообразието на храната“, допълни с гордост Янчев. На този етап не се предвиждат промени и нови ремонтни дейности в сградата на столовата. Поради засилен контрол за спазването на изискванията, в срок и успешно са направени предвидените частични ремонти, извършено е освежително боядисване в кухнята, извършено е също и  задължителното ежегодно почистване на вентилациите. „Мисля, че са на ниво, както общежитията, така  и столовата”, обобщи г-н Янчев пред fokusnews.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен